Med et slikt tilskudd kan du gjennomføre komplett opplæring i Helse, Miljø og sikkerhet, samt lære om oppbygging av et funksjonelt HMS system.

Les mer på https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

 

Ta kontakt med oss i dag så hjelper vi deg å lage et tilpasset opplegg med tilbud som kan brukes i søknaden.