Digitalt verktøy for HMS-systemer

North Safety er et unikt verktøy for arbeidet med HMS i din bedrift.

Vi har utviklet en plattform for å digitalisere HMS-arbeidet der målet er å gjøre HMS til et arbeidsverktøy, og ikke noe fremmed som står i en hylle og ikke blir brukt. Formålet er å gjøre arbeidshverdagen tryggere og forebygge ulykker.

Vårt system tilbyr:

  • Apptilgang på smarttelefon
  • Administrasjonsverktøy i web-utgave for HMS-ansvarlig
  • Lage planlagte vedlikeholdsplaner
  • System for prosjektplanlegging
  • Opplasting av dokumenter, bruksmanualer, sertifikater og ol.
  • Prosedyre- og håndboks bibliotek
  • Sjekkliste/ oppgaveliste
  • Melde og håndtere avvik
  • Gjennomføre risikovurdering
  • Samlet oversikt over HMS-arbeidet på et sted

Systemet kan fint tilpasses alle bedrifter. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat om vårt HMS-system.