North Safety er et unikt verktøy for arbeidet med HMS i din virksomhet.

Vi har utviklet en plattform for å digitalisere HMS-arbeidet på en enkel måte. Formålet er å gjøre arbeidshverdagen tryggere og forebygge ulykker.

Vårt system tilbyr:

  • Apptilgang på smarttelefon
  • Administrasjonsverktøy i web-utgave
  • Lage planlagte vedlikeholdsplaner
  • System for prosjektplanlegging
  • Opplasting av dokumenter, bruksmanualer, sertifikater og ol.
  • Prosedyre- og håndboks bibliotek
  • Sjekkliste/ oppgaveliste
  • Melde og håndtere avvik
  • Gjennomføre risikovurdering
  • Samlet oversikt over HMS-arbeidet på et sted

Systemet kan fint tilpasses alle bedrifter. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat om vårt HMS-system.

pc og telefon