image007

Beredskapsplan

Tilgang på bedriftens beredskapsplan.

image003

Oppgaveliste

Utsendelse av arbeidsoppgaver eller sikkerhetsmeldinger

image002

Bedriftsinformasjon

Tilgang på bedriftens dokumenter, sertifikater, ol. 

image006

Prosedyrer

Tilgang på alle nødvendige prosedyrer for din bedrift.

image009

Avvik

Registrere og håndtere avvik.

image010

Prosjektplanlegger

Enkel oversikt over prosjekter.

image005

Vedlikeholdsmodul

Lage egen definerte vedlikeholdsplaner/sjekklister

image008

Risikomodul

Gjennomføre risikovurderinger i app.

 bilde app.jpg

bilde gog.jpg