• Sikker-jobb-analyse (SJA)
  • Avviksmeldinger
  • Digitale håndbøker som er nedlastbare
  • Tilgang på HMS-rutiner og prosedyrer
  • Digitalt verktøy for prosjektarbeid