De mest vanligste arbeidsulykker med traktor er:

  • Påkjøring og overkjøring
  • Velt og steiling
  • Ved påkobling og bruk av redskap

I 2019 omkom 19 personer i arbeidsulykker der bruk av kjøretøy som traktor, anleggsmaskiner og landbruksmaskiner var årsaken. Et forebyggende tiltak for å redusere risikoen for arbeidsulykker med kjøretøy i landbruket er å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet hver dag.

Forebyggende tiltak som kan gjøres for å redusere ulykker med traktor og maskiner er:

  • Stopp motoren når man skal utføre vedlikehold eller reparasjoner på kjøretøyet eller maskinen
  • God opplæring og kjennskap for bruk av kjøretøy og maskiner er viktig
  • Bruk sikkerhetsbelte når du kjører
  • Sjekk omgivelsene for mulige farer

En annen forebyggende tiltak som kan gjøres er å risikovurdere arbeidet og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Med vår app kan risikovurdering enkelt utføres på din mobiltelefon.

 

Risikovurdering.jpg

 

 

Kilder:

HMS-håndbok for avløsere - Landbruk Nord 

29 arbeidsskadedødsfall i 2019- Arbeidstilsynet 

HMS-håndbok for landbruk - Gjensidige