Et forebyggende arbeid for å unngå dette er, å sørge for at de som arbeider med kjemikalier har en forståelse av risiko og at man bør gjennomfører en risikovurdering av arbeidsoperasjon. Manglende kunnskap om bruk av kjemikalier kan være en årsak til en uønsket hendelse.

Kjemikalier som brukes på arbeidsplassen skal ha sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatablad skal gi informasjon om farlige egenskaper og hvilke vernetiltak som anbefales ved bruk av kjemikalet. Det er et krav om at alle virksomheter som benytter seg av farlige kjemikalier skal ha et stoffkartotek lett tilgjengelig.

Med North Safety kan du samle alle dine sikkerhetsdatablad på en plass. Dersom uhellet skulle være ute vil du ha lett tilgang på stoffkartoteket på telefonen din.

 

Kilder:

Læring av hendelse - ulykker med farlig kjemikalier - Sjøfartsdirektoratet

Sikkerhetsdatablad - Arbeidstilsynet