Photo by: Bjørn Nilsen
Photo by: Rudolfs Virga

Øvelse med redningsdrakt

Redningsdrakt er påkrevd å ha om bord på alle fartøy.

I 2018 utførte sjøfartsdirektoratet en båtlivsundersøkelse der det viser seg at 9 av 10 svarer på at de har flyteutstyr til alle om bord på sitt fartøy. Ulykkesstatistikken fra 2018 viser at det ble registrert 11 omkomne som ikke benyttet flytevest og 8 omkomne der flytevest ble benyttet (Sdir).

 

Bildene i denne artikkelen er lånt av Boreal-Group