mobil vernerunde

Med North Safety får du tilgang på:

  • Generell sjekkliste til vernerunden, som utføres i app.
  • Få oversikt over risikofylte arbeidsoppgaver med å gjennomføre risikovurderinger i app.
  • Nettbasert spørreundersøkelse for å kartlegge arbeidsmiljøet.
  • Når vernerunden er gjennomfør får du tilsendt en oversiktlig rapport på e-post som danner grunnlag for videre vernearbeid.

Hva er vernerunde?

  1. Vernerunden er ment å kartlegge de fysiske arbeidsforholdene i bedriften.
  2. Vernerunden bør gjennomføres 1 gang i året, men gjerne flere om det er nødvending. Vurdering for å gjennomføre vernerunden flere ganger kommer an på hvor risikofylt det er på din arbeidsplass.
  3. Før vernerunder bør det planlegges på forhånd. For eksempel samle inn opplysninger fra tidligere vernerunder, avviksmeldinger, sykefravær og ol.
  4. Vernerunden er en god måte å samle inn informasjon som gir grunnlag for videre vernearbeid i virksomheten. Under vernerunden er det viktig å dokumentere feil, mangler og viktig informasjon. Når vernerunden er gjennomført lages det en oppsummering som tar utgangspunkt i funnene som er registrert med sjekklisten.
  5. Oppsummeringen gir grunnlag til å lage en handlingsplan for å rette opp i de registrerte feil og manglene.

Kjøp sjekkliste og gjennomfør vernerunden i dag